Maximale flexibiliteit!


Wanneer u met ons een partnership aangaat voor langere termijn werken wij steevast met een vaste, maandelijkse retainer: een vast budget dat wij maandelijks zullen spenderen aan de uitvoering en implementatie van uw digitale marketingstrategie. Wij verdelen en herverdelen onze inspanningen binnen dit budget met het oog op maximale impact. Maandelijks wordt samen met u overlegt wat de focus is en blijft. U ontvangt in detail een overzicht aan welke topics we het budget spendeerden.

Lees meer over onze werkwijze

Voordelen van een retainer


Voorspelbaarheid: u heeft zekerheid over uw factuur en budget.

Flexibiliteit: we kunnen maandelijks de focus her-bepalen zonder onnodige administratie (nieuwe offertes, project setup, etc).

Expertise: binnen de retainer kan u gebruik maken van elk type profiel binnen ons team, zowel juniors als seniors als management.

Veel voorkomende vragen


Kan effectief alles binnen een retainer worden uitgevoerd?

Soms valt het voor dat een klant een nieuw idee of project wil lanceren waardoor er heel wat nieuwe setup nodig is of een significante uitbereiding van de lopende campagnes noodzaakt. Desgevallend zullen we in overleg de retainer tijdelijk verhogen of hiervoor een nieuw project en budget buiten de retainer opstellen.

Wat als het budget binnen mijn retainer niet werd opgebruikt?

Het principe geldt dat op het einde van de samenwerking de som van alle retainers gespendeerd zal zijn. Restbudget van de ene maand kan dus aan de volgende maand worden toegevoegd indien opportuun. Dit zal evenwel steeds pro-actief in overleg gebeuren.

Waarom een retainer van minstens 6 maanden?

We garanderen reeds impact binnen 3 maanden na opstart van onze samenwerking. Echter besteden we de eerste 3 maanden heel wat tijd en middelen aan setup, configuratie en eerste optimalisaties. Dit genereert al impact, maar de impact neemt vanaf dan enkel toe.

Kan ik het retainer contract stopzetten?

Uiteraard, standaard hebben onze contracten een opzegclausule van één maand. Na 3 maanden wordt er ook een evaluatiemeeting voorzien om de resultaten te evalueren. Op basis van deze objectieve evaluatie kan de samenwerking ook worden bijgestuurd.

Erkend dienstverlener


Enkele van onze diensten kunnen worden aangeboden met ondersteuning van de Vlaamse KMO portefeuille. Neem voor meer informatie contact op met ons sales team.

KMOP registratienummer DV.A217325

Digitale marketing met transparante tarieven!

We houden van transparantie: het moet duidelijk zijn waarvoor u betaalt. Raadpleeg daarom zeker ook even onze veelgestelde vragen.